SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 990
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 990Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 990
Slovenský názov: Skúšobné metódy overenia účinnosti protikoróznej ochrany výstuže v autoklávovanom pórobetóne a v ľahkom medzerovitom betóne z pórovitého kameniva
Anglický názov: Test methods for verification of corrosion protection of reinforcement in autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete with open structure
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.100.30
Triediaci znak: 73 2041
Úroveň zapracovania: idt EN 990:2002
Vestník: 08/03
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 990:1997-07 (73 2041)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma obsahuje ustanovenia na metódy skúšok účinnosti protikoróznej ochrany výstužnej ocele stavebných dielcov z autoklávovaného pórobetónu.Obsah normy STN EN 990
Predhovor 4
1 Predmet normy 5
2 Odkazy na normy 5
3 Termíny, definície a symboly 6
4 Zabezpečenie kvality a vnútropodniková kontrola výroby 6
5 Požiadavky na podnikovú výrobnú kontrolu 6
6 Manipulácia, skladovanie, balenie a preprava 8
7 Školenie personálu 8
Príloha A (normatívna) – Tabuľky kontrol a skúšok izolačných skiel 9
Príloha B (normatívna) – Periodické skúšky a kontroly 47
Príloha C (normatívna) – Skúška zahmlenia 50
Príloha D (informatívna) – Dvojzložkové tesniace materiály: kontrola dôkladnosti zmiešania 56
Príloha E (informatívna) – Tesniace materiály, meranie tvrdosti 57
Príloha F (informatívna) – Tesniace materiály, meranie priľnavosti 59
Príloha G (informatívna) – Skúška prchavosti 62
Príloha H (informatívna) – Kontrola tesnosti dutého dištančného prvku uzavretého
zvarením na zadnej strane 63
Príloha J (informatívna) – Skúška priľnavosti olovených vitrážnych pások 64
Príloha K (informatívna) – Sušiaca látka, kontrola kapacity adsorpcie 66
Literatúra 67