SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 8974
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 8974Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 8974
Slovenský názov: Plasty. Fenolické živice. Stanovenie obsahu zvyškového fenolu plynovou chromatografiou (ISO 8974: 2002)
Anglický názov: Plastics. Phenolic resins. Determination of residual phenol content by gas chromatography (ISO 8974:2002)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2003
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 83.080.10
Triediaci znak: 64 1515
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 8974:2002, idt ISO 8974:2002
Vestník: 11/03
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 8974:2001-06 (64 1515)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma špecifikuje dve metódy použitia plynovej chromatografie na meranie zvyškového fenolu vo fenolických živiciach.Obsah normy STN EN ISO 8974
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Podstata skúšky 5
4 Termíny a definície 5
5 Činidlá a materiály 6
6 Prístroje a pomôcky 7
7 Postup skúšky 8
8 Vyjadrenie výsledkov 11
9 Zhodnosť 11
10 Protokol o skúške 12
Príloha A (informatívna) – Príklady pracovných podmienok 13
Príloha B (informatívna) – Príklad stanovenia kalibračnej krivky 14