SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13331-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13331-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13331-1
Slovenský názov: Systémy paženia rýh. Časť 1: Špecifikácia výrobkov
Anglický názov: Trench lining systems. Part 1: Product specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 8117
Úroveň zapracovania: idt EN 13331-1:2002
Vestník: 02/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na kovové systémy paženia rýh, kompletne zmontované z osobitne vyrobených prefabrikovaných dielcov.Obsah normy STN EN 13331-1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Symboly 14
5 Označenia 14
6 Materiály 16
6.1 Všeobecne 16
6.2 Úchytky 16
6.3 Minimálne pomerné predĺženie pri pretrhnutí liateho železa 16
7 Požiadavky 16
7.1 Všeobecne 16
7.2 Minimálna charakteristická odolnosť sústavy 17
7.3 Priehyb 17
7.4 Prípojné miesta na vytiahnutie, manipuláciu, ťahanie a pripojenie 14
7.5 Rozpery 20
7.6 Rozpera do dielca alebo klzné vlysové spojenie 21
7.7 Dielce 22
8 Posudzovanie 22
9 Návod na použitie 22
9.1 Všeobecne 22
9.2 Požiadavky na obsah 23
10 Označenie 23
11 Zhoda 23
11.1 Vyhlásenie zhody 23
11.2 Posúdenie zhody 23
Príloha A (normatívna) – Čiastkové súčinitele spoľahlivosti 24
Príloha B (informatívna) – Vzťah medzi zaťažením a odolnosťou 25
Príloha C (informatívna) – Nomogram na posúdenie systému paženia ryhy 26
Príloha D (informatívna) – Vysvetlenie technológie zatláčania (“cut and lower”) 28
Literatúra 29