SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13564-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13564-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13564-2
Slovenský názov: Zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí v budovách. Časť 2: Skúšobné metódy
Anglický názov: Anti-flooding devices for buildings. Part 2: Test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.80
Triediaci znak: 73 6763
Úroveň zapracovania: idt EN 13564-2:2002
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13564-2:2004-01 (75 6763)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje skúšobné metódy na zariadenia zabraňujúce zaplaveniu z kanalizačných potrubí v budovách.Obsah normy STN EN 13564-2
Predhovor 5

1 Predmet normy 5

2 Normatívne odkazy 5

3 Skúšobné metódy 5
3.1 Striedanie teploty vody pri zariadeniach zabraňujúcich zaplaveniu z kanalizačných potrubí
typu 4 a 5 5
3.2 Striedanie teploty vody pri zariadeniach zabraňujúcich zaplaveniu z kanalizačných potrubí
typu 0 až 3 6
3.3 Vodotesnosť 6
3.4 Účinnosť 6
3.4.1 Skúšobná zostava 6
3.4.2 Dlhotrvajúca skúška všetkých typov zariadení zabraňujúcich zaplaveniu z kanalizačných
potrubí 8
3.4.3 Textilná skúška zariadení zabraňujúcich zaplaveniu z kanalizačných potrubí typu 3 9
3.4.4 Skúšanie na mieste všetkých typov zariadení zabraňujúcich zaplaveniu z kanalizačných
potrubí 11