SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 11222
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 11222Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN ISO 11222
Slovenský názov: Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie neistoty časového priemeru pri meraniach na zisťovanie kvality ovzdušia
Anglický názov: Air qualita. Ambient air. Determination of the uncertainty of the time average of air quality measurements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.040.01
Triediaci znak: 83 5514
Úroveň zapracovania: idt ISO 11222:2002
Vestník: 04/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN ISO 11222:2003-06 (83 5514)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárod. norma špecifikuje metódu kvantifikácie neistoty časového priemeru súboru údajov o kvalite ovzdušia.Obsah normy STN ISO 11222
Predhovor 4
Úvod 4
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Symboly a skratky termínov 7
5 Požiadavky na vstupné údaje 8
5.1 Všeobecne 8
5.2 Špecifické požiadavky na vstupné údaje 9
6 Postup 10
6.1 Všeobecne 10
6.2 Štandardná neistota spôsobená meracím systémom 11
6.3 Štandardná neistota spôsobená neúplným časovým pokrytím 12
6.4 Kombinovaná štandardná neistota 13
6.5 Rozšírená neistota 13
7 Záznam o neistote 14
Príloha A (informatívna) – Príklad – Kvantifikácia neistoty mesačného priemeru koncentrácie
oxidu dusičitého vo vonkajšom ovzduší 15
A.1 Vstupy 15
A.2 Odhad neistoty mesačného priemeru 18
A.3 Diskusia 20
Literatúra 21