SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13138-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13138-1


Označenie: STN EN 13138-1 zrušená
Slovenský názov: Plávacie pomôcky na plavecký výcvik. Časť 1: Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy na plávacie pomôcky na nosenie
Anglický názov: Buoyant aids for swimming instruction. Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2004
Dátum zrušenia: 1. 4. 2009
Jazyk: SK
ICS: 97.220.40
Triediaci znak: 83 2867
Úroveň zapracovania: idt EN 13138-1:2003
Vestník: 07/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 6/07, 8/08, 12/05, 3/08,
Nariadenie vlády: 35/2008 29/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13138-1:2009-04 (83 2867)
Nahradené normy: STN EN 13138-1:2004-02 (83 2867)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje bezpečnostné požiadavky na konštrukciu, vlastnosti, veľkosť a označovanie plaveckých pomôcok.Obsah normy STN EN 13138-1
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
4 Klasifikácia 9
5 Bezpečnostné požiadavky 9
5.1 Všeobecne 9
5.2 Vztlak 9
5.3 Priliehavosť a umiestnenie 10
5.4 Bezpečnosť konštrukcie 10
5.5 Celá zostava a súčasti 11
5.6 Materiály – mechanické vlastnosti 11
5.7 Materiály a označenie – chemické vlastnosti 12
5.8 Priľnavosť označenia 12
6 Skúšobné metódy 12
6.1 Všeobecne 12
6.2 Kondicionovanie pred skúšaním 12
6.3 Materiály a označenie – odolnosť proti chlórovanej slanej vode 12
6.4 Označenie – odolnosť proti slinám 13
6.5 Označenie – odolnosť proti potu 13
6.6 Vztlakové vlastnosti 13
6.7 Účinnosť spätných ventilov 13
6.8 Zvyškový vztlak 13
6.9 Nastaviteľnosť, zachovanie funkčnosti, hrany, rohy a hroty 13
6.10 Bezpečnosť spôn a iných pripevňovacích prostriedkov 13
6.11 Pevnosť švíkov a trvanlivosť nafukovacích pomôcok 13
6.12 Skúška odolnosti proti prepichnutiu 13
6.13 Priľnavosť označenia 13
6.14 Malé časti 13
6.15 Neporušenosť celej zostavy 13
6.16 Skúšky vlastností materiálov a prevádzka špecifických pomôcok 14
7 Upozornenia a označenia na výrobku 14
7.1 Návod výrobcu na použitie 14
7.2 Informácie pre spotrebiteľa v mieste predaja 14

Príloha A (normatívna) – Postup kondicionovania plaveckých pomôcok pred skúšaním 16
Príloha B (normatívna) – Skúšanie odolnosti označenia proti slinám 17
Príloha C (normatívna) – Skúšanie účinnosti spätných ventilov nafukovacích pomôcok 18
Príloha D (normatívna) – Bezpečnosť spôn proti uvoľneniu tlakom 19
Príloha E (normatívna) – Skúšanie nastaviteľnosti, zachovania funkčnosti, hrán, rohov a hrotov
posudzovaním 20
E.1 Všeobecne 20
E.2 Posudzovanie nebezpečenstiev 20
E.3 Opätovné posúdenie návodu na použitie dodávaného s pomôckou 22
Príloha F (normatívna) – Skúšanie pevnosti švíkov a trvanlivosti nafukovacích pomôcok 23
Príloha G (normatívna) – Skúšanie odolnosti nafukovacích pomôcok proti prepichnutiu 24
Príloha H (normatívna) – Skúšanie neporušenosti celej zostavy 25
H.1 Opis skúšky 25
H.2 Skúšobné parametre 25
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce základné
požiadavky alebo iné ustanovenia smerníc ES 26
Literatúra 27