SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13363-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13363-1


Označenie: STN EN 13363-1 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia slnečnej ochrany kombinované so zasklením. Výpočet solárnej a svetelnej priepustnosti. Časť 1: Zjednodušená metóda
Anglický názov: Solar protection devices combined with glazing. Calculation of solar and light transmittance. Part 1: Simplified method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2004
Dátum zrušenia: 1. 1. 2008
Jazyk: SK
ICS: 17.180.20, 91.120.10
Triediaci znak: 73 0701
Úroveň zapracovania: idt EN 13363-1:2003
Vestník: 07/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13363-1+A1:2008-01 (73 0701)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza zjednodušenú metódu výpočtu založenú na hodnotách súčiniteľa prechodu tepla.Obsah normy STN EN 13363-1
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny, definície, značky a jednotky 6
4 Charakteristické údaje 6
4.1 Zasklenie 6
4.2 Zariadenia slnečnej ochrany 7
5 Celková priepustnosť solárnej energie 8
5.1 Vonkajšie zariadenie slnečnej ochrany 8
5.2 Vnútorné zariadenie slnečnej ochrany 9
5.3 Integrované zariadenie slnečnej ochrany 9
6 Svetelná priepustnosť 10
7 Priama solárna priepustnosť 11
Príloha A (informatívna) Údaje pre typické zasklenie a zariadenia slnečnej ochrany 12
Príloha B (informatívna) Príklad výpočtu zariadenia slnečnej ochrany kombinovaného so zasklením 13
Príloha NA (informatívna) Slovník anglických a slovenských termínov 14