SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13101
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13101Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13101
Slovenský názov: Stúpadlá podzemných komôr so vstupom pre pracovníkov. Požiadavky, označovanie, skúšanie a hodnotenie zhody
Anglický názov: Steps for underground man entry chambers. Requirements, marking, testing and evaluation of conformity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 97.145
Triediaci znak: 74 3280
Úroveň zapracovania: idt EN 13101:2002
Vestník: 08/04
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 10/04, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 10/05, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13101:2003-09 (74 3280)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje všeobecné požiadavky a skúšobné metódy pre stúpadlá, ako prostriedky vstupu vyrobené z liatiny, ocele alebo hliníka na používanie vo vstupných šachtách a iných podzemných komorách so vstupom pre pracovníkov.Obsah normy STN EN 13101
Predhovor 6

1 Predmet normy 6

2 Normatívne odkazy 6

3 Termíny a definície 7

4 Požiadavky 8
4.1 Všeobecne 8
4.2 Materiály 8
4.2.1 Kovy 8
4.2.2 Plastová zálievka 8
4.3 Návrhové požiadavky 8
4.3.1 Typy 8
4.3.2 Rozmery 9
4.3.3 Vymedzenie zapustenia stúpadla 10
4.3.4 Stav povrchu 11
4.3.5 Odolnosť proti korózii 11
4.3.6 Skrútenie 11
4.3.7 Vertikálne zaťažovanie 12
4.3.8 Zmluvné skúšobné zaťaženie – Netvárne materiály (sivá liatina) 12
4.3.9 Odolnosť proti vytiahnutiu 12
4.3.10 Odolnosť proti nárazu 12
4.3.11 Neporušenosť plastovej zálievky 12
4.3.12 Hrúbka plastovej zálievky 12
4.3.13 Neporušenosť pozinkovania 13

5 Skúšanie 13

6 Značkovanie a označovanie 13
6.1 Značkovanie 13
6.2 Označovanie 14

7 Hodnotenie zhody 14
7.1 Všeobecne 14
7.2 Skúšanie typu (počiatočné skúšanie výrobku) 14
7.3 Vnútropodniková kontrola výroby (FPC) 15
7.3.1 Všeobecne 15
7.3.2 Zariadenie 15
7.3.3 Suroviny a súčasti 15
7.3.4 Skúšanie výrobku a hodnotenie 15
7.3.5 Nezhodné výrobky 16

Príloha A (normatívna) – Skúška skrútenia 17
A.1 Zariadenie 17
A.2 Postup 17
A.3 Protokol o skúške 17

Príloha B (normatívna) – Skúška vertikálnym zaťažovaním 18
B.1 Zariadenie 18
B.2 Postup 18
B.3 Protokol o skúške 18

Príloha C (normatívna) – Skúška stúpadiel zo sivej liatiny zmluvným zaťažením 19
C.1 Zariadenie 19
C.2 Postup 19
C.3 Protokol o skúške 19
Príloha D (normatívna) – Skúška vytiahnutia/zakotvenia 20
D.1 Zariadenie 20
D.2 Príprava 20
D.2.1 Metóda 1 – pre stúpadlá skonštruované na upevnenie do prefabrikovaného betónu
vo výrobni 20
D.2.2 Metóda 2 – pre stúpadlá skonštruované na upevnenie do muriva alebo betónu počas
výstavby 20
D.2.3 Metóda 3 – pre stúpadlá skonštruované na upevnenie po dokončení výstavby 20
D.2.4 Metóda 4 – pre stúpadlá skonštruované na výmenu 20
D.3 Postup 20
D.4 Protokol o skúške 20

Príloha E (normatívna) – Skúška nárazom 22
E.1 Zariadenie 22
E.2 Postup 22
E.3 Protokol o skúške 22

Príloha F (normatívna) – Metóda skúšky neporušenosti plastovej zálievky 24
F.1 Zariadenie 24
F.2 Postup 24
F.3 Protokol o skúške 24

Príloha G (informatívna) – Metóda skúšky neporušenosti plastovej zálievky (suché podmienky) 25
G.1 Zariadenie 25
G.1.1 Detektor pórov 25
G.2 Postup 25
G.3 Protokol o skúške 25

Príloha H (normatívna) – Metóda skúšky hrúbky plastovej zálievky 26
H.1 Zariadenie 26
H.2 Postup 26
H.3 Protokol o skúške 26

Príloha I (informatívna) – Hodnotenie zhody treťou stranou 27
I.1 Všeobecne 27
I.2 Postup kontroly treťou stranou 27
I.3 Správa tretej strany 28

Príloha ZA (informatívna) – Články tejto európskej normy vzťahujúce sa na základné požiadavky
alebo na iné ustanovenia smerníc ES 29

Literatúra 33