SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12810-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12810-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12810-2
Slovenský názov: Fasádne dielcové lešenia. Časť 2: Špeciálne metódy konštrukčného návrhu
Anglický názov: Fasade scaffolds made of prefabricated components. Part 2: Particular methods of structural design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.220
Triediaci znak: 73 8109
Úroveň zapracovania: idt EN 12810-2:2003
Vestník: 10/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 8116:2001-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre fasádne lešeňové systémy spĺňajúce EN 12810-1. Definuje pravidlá na konštrukčnú analýzu a návrh týchto systémov na základe výpočtu a skúšok ako doplnok k tým, ktoré sú definované v EN 12811-1, prEN 12811-2, EN 12811-3 a EN 12810-1.Obsah normy STN EN 12810-2
1 Predmet normy a oblasť použitia 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Konštrukčný návrh 6
4.1 Všeobecné 6
4.2 Modely pre konštrukčnú analýzu 7
4.3 Skúšky na zostavách a spojovacích prostriedkoch 12
4.3.1 Skúšky na tuhosť a odolnosť 12
4.3.2 Vibračná skúška 12
4.4 Skúšky na reprezentatívnom výseku konfigurácie systému 13
4.4.1 Všeobecne 13
4.4.2 Skúška typu 1 na overenie závažných premiestnení od zaťaženia 13
4.4.3 Skúška typu 2 na overenie súčiniteľa elastickej kritickej vzpernej sily cr 14
4.4.3.1 Skúšobná zostava 14
4.4.3.2 Priebeh skúšky 15
4.4.3.3 Posúdenie cr 15
Príloha A (normatívna) – Typické skúšky spojovacích prostriedkov a zostáv 16
Príloha B (normatívna) – Rázové skúšky plošín a ich podpier 22
Príloha C (normatívna) – Skúšky s opakovaným zaťažením pre zvárané hliníkové nástupnice 24
Literatúra 25