SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13232-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13232-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13232-1
Slovenský názov: Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 1: Definície
Anglický názov: Railway applications. Track. Switches and crossing. Part 1: Definition
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.45, 45.080
Triediaci znak: 73 6363
Úroveň zapracovania: idt EN 13232-1:2003
Vestník: 11/04
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje overené definície výhybiek a križovatiek. Rôzne stavebné prvky sú opísané pomocou schém. Špeciálne označenia sa považujú za záväzné.Obsah normy STN EN 13232-1
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Všeobecné definície 6
3 Triedenie pomenovaní 12
4 Definovanie termínov pre výhybky a križovatky 15
5 Definovanie termínov pre výhybkové usporiadania 24
6 Pomenovanie častí výhybky 27
7 Definovanie prvkov geometrického usporiadania výhybiek 40
8 Prestavenie a uzavrenie výmen a srdcoviek s pohyblivými dielmi 51
9 Kinematika a dynamika 53
10 Pracovné podklady 55
Literatúra 56
Register slovenských termínov 57
Register anglických termínov 62
Register nemeckých termínov 68