SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14504
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14504


Označenie: STN EN 14504 zrušená
Slovenský názov: Lode vnútrozemskej plavby. Plávajúce pristávacie plošiny. Požiadavky, skúšky
Anglický názov: Inland navigation vessels. Floating landing stages. Requirements, tests
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2004
Dátum zrušenia: 1. 5. 2009
Jazyk: SK
ICS: 47.060, 93.140
Triediaci znak: 32 8702
Úroveň zapracovania: idt EN 14504:2004
Vestník: 11/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14504:2009-05 (32 8702)
Nahradené normy: STN EN 14504:2004-06 (32 8702)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje bezpečnostné požiadavky na plávajúce pristávacie plošiny a ich vybavenie. Neplatí pri: -nábrežných konštrukciách, ako sú nábrežné hrádze/steny, larsenové steny, štetovnice a nábrežné vyväzovacie bitvy; - plávajúcich nástupných pontónoch pre rekreačné lode; -väčšine sprísnených požiadaviek na plávajúce pristávacie plošiny používané pri prekládke nebezpečného tovaru; -akýchkoľvek nástupných plošinách požadovaných medzi plavidlom a plávajúcou pristávacou plošinou.Obsah normy STN EN 14504
Predhovor 6

1 Predmet normy 6

2 Normatívne odkazy 6

3 Definície 7

4 Všeobecné požiadavky 7
4.1 Komponenty 7
4.2 Konštrukcia 7
4.3 Pevnosť 7
4.4 Stabilita plávajúcich telies 8
4.4.1 Stabilita v nepoškodenom stave 8
4.4.2 Stabilita pri poškodení 8
4.5 Kotvenie 8
4.6 Konštrukčné požiadavky 8

5 Výstroj 8
5.1 Zábradlia, bariéry 8
5.2 Záchranné prostriedky 9
5.3 Zariadenie na vyväzovanie lodí vnútrozemskej plavby 9
5.4 Osvetlenie 9
5.5 Elektrické vybavenie 9
5.6 Skladové priestory 9

6 Priechody 9
6.1 Všeobecne 9
6.2 Spájací mostík 9

7 Skúšky 10
7.1 Odborník 10
7.2 Pevnosť 10
7.3 Stabilita 10
7.3.1 Stabilita pri nepoškodenom stave 10
7.3.1 Stabilita pri poškodení 10

8 Certifikát výrobcu 10

9 Označenie 10
9.1 Čiara ponoru 10
9.2 Značka výrobcu 10

10 Prevádzkové inštrukcie 10

Príloha A (normatívna) – Návrhové zaťaženia na dimenzovanie plávajúcich pristávacích plošín 11
A.1 Všeobecne 11
A.2 Stále zaťaženie 12
A.3 Pohyblivé zaťaženia 12
A.4 Hydrodynamické účinky 12
A.5 Pristávací náraz plavidla 13
A.6 Statická ťahová sila pristávacieho plavidla 16
A.7 Trenie plavidla 17
A.8 Zaťaženie vetrom 18
A.9 Špeciálne zaťaženie 18


Obrázky

Obrázok A.1 – Sily pôsobiace na plávajúcu pristávaciu plošinu 13
Obrázok A.2 – Odpruženie prostredníctvom uplatnených pružných elementov 14
Obrázok A.3 – Odpruženie prostredníctvom ponorenia pontónu 14
Obrázok A.4 – Pevné spojenie medzi pontónom a brehom 16

Tabuľky

Tabuľka A.1 – Kombinačná matica a bezpečnostné súčinitele 11
Tabuľka A.2 – Faktor k1 ako funkcia pomeru šírka – ponor 15
Tabuľka A.3 – Faktor k1 ako funkcia pomeru ponor – hĺbka vody 15
Tabuľka A.4 – Štandardná rýchlosť pristávania ako funkcia hmotnosti plavidla 15
Tabuľka A.5 – Faktory b1 a b2 na určenie rýchlosti pristávania 16
Tabuľka A.6 – Statická ťahová sila ako funkcia výstrojového čísla Z 17