SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14503
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14503Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14503
Slovenský názov: Lode vnútrozemskej plavby. Vnútrozemské prístavy
Anglický názov: Inland navigation vessels. Harbours for inland navigation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2004
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 47.060, 93.140
Triediaci znak: 32 8701
Úroveň zapracovania: idt EN 14503:2003
Vestník: 11/04
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14503:2004-05 (32 8701)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí pre vnútrozemské prístavy. Neplatí pre -prístavy pre rekreačné plavidlá; -terminály prevozných lodí alebo -pristávacie plošiny pre osobné lode.Obsah normy STN EN 14503
Predhovor 5

1 Predmet normy 5

2 Normatívne odkazy 5

3 Termíny a definície 6

4 Požiadavky na prístavy 7
4.1 Všeobecne 7
4.1.1 Tvar/šírka 7
4.1.2 Hĺbka vodnej cesty 7
4.2 Konštrukcia nábrežnej hrany 7
4.3 Kotviská a prekladacie plochy 7
4.4 Viazacie miesta 7
4.5 Vyčkávacie body/miesta 7
4.6 Obratiská 7
4.7 Vyväzovacie systémy 7
4.7.1 Vyväzovacie systémy na kotviskách a prekladacích plochách 7
4.7.2 Vyväzovacie systémy vo vyčkávacích priestoroch 7
4.8 Vybavenie lodí vnútrozemskej plavby 8
4.8.1 Všeobecne 8
4.8.2 Zariadenie na zásobovanie pitnou vodou 8
4.8.3 Zariadenie brehových elektrických prípojok 8
4.8.4 Odstraňovanie odpadu 8
4.8.5 Odstraňovanie fekálnych látok 8
4.8.6 Odstraňovanie olejových odpadov 8
4.8.7 Miesta na nakladanie automobilov 8
4.8.8 Zásobovanie naftou 8
4.9 Bezpečnostné systémy a vybavenie 8
4.10 Núdzový telefón 9
4.11 Záchranné vybavenie 9
4.12 Úradné oznamy 9