SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13427
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13427Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13427
Slovenský názov: Obaly. Požiadavky na použitie európskych noriem v oblasti obalov a odpadu z obalov
Anglický názov: Packaging. Requirements for the use of European Standards in the field of packaging and packaging waste
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.030.99, 55.020
Triediaci znak: 77 7004
Úroveň zapracovania: idt EN 13427:2004
Vestník: 12/04
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13427:2002-04 (77 7004)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky a postup, ktorým môže osoba alebo organizácia zodpovedná za uvedenie obalu alebo baleného výrobku na trh (dodávateľ) kombinovať použitie piatich (mandátových) noriem na obaly a jednej (mandátovej) správy CEN (v dvoch častiach).Obsah normy STN EN 13427
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Podstata a metodika 7
4.1 Všeobecný prístup 7
4.2 Hodnotenie environmentálneho účinku štyroch ťažkých kovov a nebezpečných látok v obaloch 8
4.3 Úrovne použitia 8
5 Požiadavky...................................................................................................... . 8
5.1 Zváženie a výber vhodných postupov hodnotenia 8
5.2 Použitie vybraných postupov hodnotenia 9
5.3 Dokumentácia údajov hodnotenia 9
6 Postup 9
6.1 Cieľ 9
6.2 Použitie 10
6.3 Prehľad výsledkov 10
Príloha A (informatívna) – Vzťah medzi smernicou 94/62/ES a stanovenými kritériami hodnotenia
obalov 11
Príloha B (informatívna) – Príklad štruktúry vyhlásenia o zhode s touto normou 12
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 94/62/ES 13
Literatúra 14