SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1462
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1462Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1462
Slovenský názov: Žľabové háky na strešné odkvapové žľaby. Požiadavky a skúšky
Anglický názov: Brackets for eaves gutters. Requirements and testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.20
Triediaci znak: 74 7706
Úroveň zapracovania: idt EN 1462:2004
Vestník: 06/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1462:2005-04 (74 7706)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma určuje požiadavky na strešné žľabové háky a čelné žľabové háky, ktoré sú určené na upevnenie strešných odkvapových žľabov podľa noriem EN 607 alebo EN 612.Obsah normy STN EN 1462
Predhovor 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
4 Materiály 8
5 Odolnosť proti korózii 9
6 Konštrukcia 10
6.1 Všeobecne 10
6.2 Únosnosť 10
6.3 Otvory na upevnenie 11
7 Označovanie žľabových hákov na účely objednávania 11
8 Označovanie 11
9 Kontrola výroby 11
Príloha A (normatívna) Skúšobný postup na určovanie koróznej odolnosti žľabových hákov
s plastovým povlakom 12
A.1 Podstata skúšky 12
A.2 Skúšobné zariadenia 12
A.3 Skúšobný postup 12
Príloha B (normatívna) Skúška na určovanie nosnosti žľabových hákov 14
B.1 Podstata skúšky 14
B.2 Skúšobné zariadenia 14
B.3 Skúšobný postup 14