SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14195
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14195


Označenie: STN EN 14195 zrušená
Slovenský názov: Kovové profily pre podkladové konštrukcie sadrokartónových systémov. Definície, požiadavky, skúšobné metódy
Anglický názov: Metal framing components for qypsum plasterboard systems. Definitions,requirements and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2005
Dátum zrušenia: 1. 10. 2016
Jazyk: SK
ICS: 77.140.70, 91.100.40
Triediaci znak: 74 2705
Úroveň zapracovania: idt EN 14195:2005
Vestník: 06/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *AC V 05/07
Nahradzujúce normy: STN EN 14195:2015-06 (74 2705)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument stanovuje vlastnosti kovových profilov, ktoré sa pri prácach v pozemnom staviteľstve používajú v spojení so sadrokartónovými doskami podľa EN 520 a so sadrokartónovými doskami s ďalšou úpravou podľa EN 14190 pri nenosných systémoch, ako napr. deliace steny, stenové a stropné oblo-ženia, obklady kanálov a výťahových šácht a opláštenie podpier a nosníkov.Obsah normy STN EN 14195
Predhovor 5

Úvod 5

1 Predmet normy 6

2 Normatívne odkazy 7

3 Definície 7

4 Požiadavky 8
4.1 Reakcia na oheň 8
4.2 Pevnosť v ťahu pri ohybe (vyjadrená ako medza klzu) 8
4.3 Povolenie regulovaných látok 8
4.4 Materiály 8
4.5 Rozmery a tolerancie 8
4.6 Výpočet mechanických vlastností profilov 10

5 Skúšobné metódy 10
5.1 Odber vzoriek 10
5.2 Stanovenie rozmerov 10

6 Preukazovanie zhody 13
6.1 Všeobecne 13
6.2 Skúšanie typu 14
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby 14

7 Označenie 16

8 Označovanie, etiketovanie a balenie 16

Príloha A (informatívna) – Spôsob odberu vzoriek na skúšky 17
A.1 Všeobecne 17
A.2 Spôsob odberu vzoriek 17

Príloha B (normatívna) – Výpočet profilových charakteristík 18
B.1 Predmet 18
B.2 Podklady 18

Príloha C (informatívna) – Spôsob označenia prierezov 20

Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy, ktoré sa týkajú smernice ES
o stavebných výrobkoch 22
ZA.1 Predmet a základné charakteristiky 22
ZA.2 Postupy na potvrdenie a preukazovanie zhody kovových profilov pre podkladové konštrukcie
sadrokartónových systémov 23
ZA.3 Označovanie CE a etiketovanie 24

Literatúra 26