SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13457
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13457


Označenie: STN EN 13457 zrušená
Slovenský názov: Stroje na výrobu obuvi a tovaru z usní a syntetických usní. Štiepacie, zrezávacie, orezávacie stroje, stroje na nanášanie lepidla a na sušenie lepidla. Bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines. Splitting, skiving, cutting, cementing and cement drying machines. Safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2005
Dátum zrušenia: 1. 10. 2010
Jazyk: SK
ICS: 59.140.40, 61.060
Triediaci znak: 79 8006
Úroveň zapracovania: idt EN 13457:2004
Vestník: 06/05
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13457+A1:2010-10 (79 8006)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument platí pre štiepacie stroje, zrezávacie stroje, stroje na orezávanie okrajov, stroje na rezanie materiálu na pásy, stroje na nanášanie lepidla a stroje na sušenie lepidla používané na výrobu obuvi, výrobkov z prírodných a syntetických usní a iných príslušných komponentov.Obsah normy STN EN 13457
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 11
4 Zoznam ohrození 13
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 22
5.1 Základné princípy 22
5.2 Spoločné požiadavky na všetky stroje patriace do predmetu tejto normy 23
5.2.1 Mechanické zariadenia 23
5.2.2 Elektrické zariadenie 23
5.2.3 Tepelná ochrana 24
5.2.4 Ochrana proti požiaru 24
5.2.5 Znižovanie hluku v etape konštruovania 24
5.2.6 Zdraviu škodlivé výpary a prach 25
5.2.7 Ergonómia 25
5.2.8 Tlakové tekutinové systémy 25
5.2.9 Riadiace systémy 25
5.2.10 Dodatočné bezpečnostné zariadenia 26
5.2.11 Pomocné prostriedky na prepravu 26
5.3 Dodatočné požiadavky na špecifické stroje 27
5.3.1 Štiepacie stroje (pozri obrázok 1) 27
5.3.2 Zrezávacie stroje (obrázok 2) 27
5.3.3 Orezávacie stroje (obrázky 3 a 4) 27
5.3.4 Stroje na rezanie pásov (obrázok 5) 27
5.3.5 Stroje na nanášanie lepidla (obrázky 6, 7, 8, 9, 10 a 11) 27
5.3.6 Stroje na sušenie lepidla (Obrázok 12) 29
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo opatrení 29
7 Informácie na používanie 34
7.1 Návod na používanie (prevádzkový manuál) 34
7.2 Deklarované hodnoty emisie hluku 34
7.3 Minimálne označenie 35

Príloha A (normatívna) – Požiadavky na ochranné kryty 36
Príloha B (normatívna) – Požiadavky na ochranné kryty s blokovaním 37
Príloha C (normatívna) – Požiadavky na bezpečnostné vypínacie zariadenie 38
Príloha D (normatívna) – Požiadavky na ovládacie zariadenie so samočinným vrátením
do východiskovej polohy 40
Príloha E (normatívna) – Skúšobný predpis na meranie štiepacích, zrezávacích, orezávacích
strojov, strojov na nanášanie lepidla a na sušenie lepidla 42
Príloha F (normatívna) – Ochrana proti explóziám 44
Príloha G (normatívna) – Požiadavky na rohože a podlahy reagujúce na tlak 45
Príloha H (normatívna) – Teploty prahu popálenia 46
Príloha I (normatívna) – Požiadavky na ovládacie ochranné kryty (ochranný kryt s blokovaním
so spúšťacou funkciou) 47
Príloha J (informatívna) – Štiepacie stroje: Bezpečnostné zariadenia pre priestor podávania
a spracovania 48
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES 49