SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14071
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14071


Označenie: STN EN 14071 zrušená
Slovenský názov: Tlakové poistné ventily určené pre nádrže na skvapalnené uhľovodíkové plyny (LPG). Príslušenstvo
Anglický názov: Pressure relief valves for LPG tanks. Ancillary equipment
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2005
Dátum zrušenia: 1. 10. 2015
Jazyk: SK
ICS: 23.060.40
Triediaci znak: 07 8222
Úroveň zapracovania: idt EN 14071:2004
Vestník: 07/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 12/08, 7/09, 12/14, 3/07, 10/11, 2/10, 7/13, 5/14, 10/12,
Nariadenie vlády: 576/2002
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14071:2015-10 (07 8222)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na navrhovanie, skúšanie a kontrolu tlakových poistných ventilov uzatváracích zariadení, rozdeľovačov ventilov, odvzdušňovacích potrubí a zostáv systému, ktoré sa v prípade potreby používajú spolu s tlakovými poistnými ventilmi určenými na prevádzku nádrží na skvapalnené uhľovodíkové plyny (LPG).Obsah normy STN EN 14071
Predhovor 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Prevádzkové podmienky 11
5 Materiály 11
5.1 Všeobecne 11
5.2 Kovové materiály 12
5.3 Súčasti z nekovových materiálov 12
5.4 Mazivá, tesniace materiály a lepidlá 12
5.5 Certifikácia 12
6 Návrh 12
6.1 Úvod 12
6.2 Uzatváracie zariadenia tlakového poistného ventila 13
6.2.1 Všeobecne 13
6.2.2 Uvedenie do činnosti 13
6.2.3 Indikácia uzatvorenej polohy 13
6.2.4 Vodiace mechanizmy 13
6.2.5 Bezpečnosť uzatváracieho prvku 13
6.2.6 Vzájomná zameniteľnosť 13
6.3 Rozdeľovač tlakového poistného ventila 16
6.3.1 Všeobecne 16
6.3.2 Indikácia uzatvorenia pripájacieho otvoru 16
6.3.3 Uzatvorenie pripájacieho otvoru 16
6.4 Odvzdušňovacie potrubie 16
6.4.1 Návrh 16
6.4.2 Materiály 16
6.4.3 Účinky vonkajších podmienok 16
6.4.4 Ochranné poklopy 16
6.5 Prípojky 16
6.6 Závity 17
6.7 Minimálne požiadavky na pružiny 17
7 Skúšanie návrhu 17
7.1 Všeobecne 17
7.2 Hydraulická tlaková skúška 17
7.3 Skúška uzatváracieho zariadenia poistného ventila 18
7.4 Skúšanie dovoleného signálneho toku pri uzatváracích zariadeniach a rozdeľovačoch 18
7.5 Odolnosť zostavy uzatváracieho prvku uzatváracieho zariadenia 18
7.6 Deformačná skúška nadmerným krútiacim momentom 18
7.7 Prevádzková skúška 18
7.7.1 Všeobecne 18
7.7.2 Systémová skúška 19
8 Výrobné skúšky uzatváracích zariadení a rozdeľovačov 19
9 Označovanie a štítok 19
9.1 Uzatváracie zariadenie tlakového poistného ventila 19
9.2 Rozdeľovače tlakového poistného ventila 20
10 Návod na obsluhu 20
Príloha A (normatívna) – Rozmery hlavnej skúšobnej vzorky tlakového poistného ventila a uzatváracieho zariadenia 21
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice 97/23/ES 23
Literatúra 24