SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13374
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13374


Označenie: STN EN 13374 zrušená
Slovenský názov: Dočasné bočné ochranné a záchytné systémy. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy
Anglický názov: Temporary edge protection systems. Product specification, test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2005
Dátum zrušenia: 1. 12. 2013
Jazyk: SK
ICS: 91.220
Triediaci znak: 73 8106
Úroveň zapracovania: idt EN 13374:2004
Vestník: 08/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13374:2013-12 (73 8106)
Nahradené normy: STN 73 8106:1981-11, STN EN 13374:2005-03 (73 8106)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na dočasné bočné ochranné a záchytné systémy, ktoré sa používajú pri stavbe alebo údržbe budov alebo iných stavebných konštrukcií.Obsah normy STN EN 13374
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy a oblasť použitia 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Klasifikácia bočných ochranných a záchytných systémov 9
4.1 Trieda A 9
4.2 Trieda B 10
4.3 Trieda C 10
5 Požiadavky 10
5.1 Všeobecne 10
5.2 Ďalšie požiadavky na jednotlivé triedy 10
5.3 Materiály 12
6 Konštrukčný návrh 13
6.1 Všeobecne 13
6.2 Čiastkové súčinitele bezpečnosti 13
6.3 Statické zaťaženia 14
6.4 Dynamické zaťaženia 16
7 Skúšobné metódy 17
7.1 Všeobecne 17
7.2 Aplikácia zaťažení 17
7.3 Opis montáže skúšobnej vzorky 17
7.4 Skúšky na zisťovanie zhody s požiadavkami pri statickom zaťažení (triedy A a B) 17
7.5 Skúšky na zisťovanie zhody s požiadavkami pri dynamickom zaťažení pri triedach B a C 18
7.6 Protokoly o skúškach 21
8 Označenie 21
9 Označovanie 21
10 Informácie, ktoré musia byť k dispozícii na stavenisku 22
10.1 Všeobecné požiadavky 22
10.2 Základné informácie 22
11 Posudzovanie 22
Príloha A (normatívna) – Skúška na zistenie súčiniteľa trenia 23
Príloha B (informatívna) – Triedy vhodné na použitie pri rôznych uhloch sklonu a rôznych výškach
pádu 25
Literatúra 26