SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12387
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12387


Označenie: STN EN 12387 zrušená
Slovenský názov: Stroje na výrobu obuvi a tovaru z usní a syntetických usní. Modulové zariadenie na opravu obuvi. Bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Footwear, leather and imitation leather goods manufacturing machines. Modular shoe repair equipment. Safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2005
Dátum zrušenia: 29. 12. 2009
Jazyk: SK
ICS: 61.060
Triediaci znak: 79 8007
Úroveň zapracovania: idt EN 12387:2005
Vestník: 11/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 2/08, 5/09, 11/08, 4/06, 7/07,
Nariadenie vlády: 310/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12387+A1:2009-11 (79 8007)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument platí pre nasledujúce stroje, vrátane ich prídavných zariadení, určené na opravu obuvi a výrobkov z usní a syntetických usní, ako aj na výrobu a opravu ortopedickej obuvi, ktoré sa ďalej nazývajú stroje na opravu obuvi.Obsah normy STN EN 12387
Predhovor 7
1 Predmet 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Zoznam ohrození 10
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 17
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo opatrení 21
7 Informácie o používaní 24
Príloha A (normatívna) – Požiadavky na kryty a ochranné kryty 27
Príloha B (normatívna) – Požiadavky na ovládacie zariadenie so samočinným vrátením
do východiskovej polohy kombinovaných lisov na podpätky a podošvy 28
Príloha C (normatívna) – Skúšobný predpis na meranie hluku modulových zariadení na opravu obuvi 29
Príloha D (normatívna) – Požiadavky na odsávací systém prachu 32
Príloha E (normatívna) – Minimálne vzdialenosti a pracovná výška pri dokončovacích strojoch 33
Príloha F (normatívna) 34
Príloha G (informatívna) – Osvetlenie dokončovacích strojov 35
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES 36
Literatúra 37