SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14395-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14395-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14395-1
Slovenský názov: Vplyv organických materiálov na pitnú vodu. Hodnotenie organoleptických vlastností vody v systémoch na akumuláciu vody. Časť 1: Skúšobná metóda
Anglický názov: Influence of organic materials on water intended for human consumption. Organoleptic assessment of water in storage systems. Part 1: Test method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2005
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.060.20, 13.060.45
Triediaci znak: 75 8703
Úroveň zapracovania: idt EN 14395-1:2004
Vestník: 11/05
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14395-1:2005-04 (75 8703)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje skúšobnú metódu na stanovenie organoleptických vlastností (pachu, chuti, farby a zákalu) skúšobnej vody po kontakte s výrobkami z organických materiálov, ktoré sa používajú v systémoch na akumuláciu vody.Obsah normy STN EN 14395-1
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Podstata skúšky 8
5 Skúšobné prostredie 9
6 Chemikálie 9
6.1 Tiosíran sodný, roztok 9
6.2 Dezinfekčné činidlá 9
6.3 Vody používané na skúšanie 9
6.4 Kvapaliny na čistenie zariadení 10
7 Prístroje a zariadenia 10
7.1 Zariadenia na migračnú skúšku 10
7.2 Zariadenia na hodnotenie pachu a chuti 10
7.3 Zariadenia na hodnotenie farby a zákalu 10
8 Vzorky výrobkov a skúšobné vzorky 10
8.1 Homogénne a nehomogénne priemyselne vyrobené výrobky a výrobky aplikované na mieste 10
8.2 Vzorky a skúšobné vzorky výrobkov aplikovaných na mieste 11
8.3 Pomer povrchu a objemu (S/V) 12
9 Príprava chemikálií a zariadení 12
9.1 Referenčná voda 12
9.2 Skúšobná voda s obsahom chlóru 12
9.3 Dezinfikovaná voda 12
9.4 Čistenie laboratórneho skla 13
10 Postup skúšky pri teplote 23 C 13
10.1 Všeobecne 13
10.2 Vymývanie 13
10.3 Stagnácia 13
10.4 Premývanie 14
10.5 Migrácia 14
11 Postup skúšky pri zvýšenej teplote 14
11.1 Všeobecne 14
11.2 Vymývanie 15
11.3 Stagnácia 15
11.4 Vymývanie 15
11.5 Stagnácia pri zvýšenej teplote 15
11.6 Oplachovanie pri zvýšenej teplote 15
11.7 Migrácia pri zvýšenej teplote 15
12 Stanovenie TON a TFN 15
13 Stanovenie farby a zákalu 16
14 Vyjadrovanie výsledkov 16
15 Protokol o skúške 16
15.1 16
15.2 Všeobecné informácie 16
15.3 Informácie o výrobku 16
15.4 Informácie o skúšobnom postupe 17
15.5 Výsledky skúšky 17
Príloha A (informatívna) – Schematické znázornenie skúšobnej metódy 18
Literatúra 20